Oblíbené odkazy
K registrovaným internetovým doménám se uchovávají podrobné informace o jejich provozovatelích. K tomu slouží databáze whois, ze kterých lze tyto informace volně získat pomocí množství nástrojů. Tyto informace lze také využít ke zjištění toho, zda je doména volná či nikoli. Whois (z angličtiny, who is? – kdo je?) je TCP protokol (port 43), databáze a vyhledávací služba, jejíž pomocí se dají zjistit informace o internetových doménách. Služba je volně dostupná mj. na stránkách registrátorů domén.